Personalmix orsakade vanvård på Milstolpen

Konflikterna på äldreboendet Milstolpen i Borås startade redan för tio år sen, enligt Ingemar Sunnerdahl, handläggare på Länsstyrelsen, som nu utreder problemen. Han menar att personalsammansättningen misslyckades när kommunen tog över ansvaret från landstinget.
Ingemar Sunnerdahl säger att problemen på Milstolpen är tydligare än på andra ställen som han har utrett. Enligt hans analys var det när kommunen skulle ta över ansvaret för äldreboendet för ungefär tio år sedan som problemen började. Tanken från början var att ha hälften sjuksköterskor och hälften omsorgspersonal, där alla i princip skulle kunna göra allt. Men resultatet blev istället osäkra roller och missstro mellan personalgrupperna. - Så blev det på flera äldreboenden i Västra götaland, men det unika för Milstolpen är konsekvenserna i form av flera fall av vanvård, menar Ingemar Sunnerdahl. Han säger också att Milstolpen nu verkar vara på rätt väg igen, och Länsstyrelsen tänker göra en uppföljning av tillsynen senast inom ett år.