Fler aborter i Västra Götaland

Antalet aborter ökade i Västra Götaland förra året. Det visar ny statistik från socialstyrelsen.
Det är som vanligt i storstäderna som de flesta aborterna sker, men även på andra håll fortsätter aborterna att öka. I Västra Götaland (ej inbegripet Göteborg) ökade det totala antalet aborter med ett par procent förra året. Detta medan tonårsaborterna blev 3,5 procent fler. Om Göteborg inkluderas blir ökningen betydligt kraftigare. Statistiken kommer från socialstyrelsen, men där finns det ingen som har något definitivt svar på varför aborterna fortsätter att öka, säger docent Viveca Odlind, som är socialstyrelsens expert på abortfrågor. Hon tillägger att den fortsatta ökningen av tonårsaborterna måste bli en stor och viktig utmaning för våra ungdomsmottagningar, som tidigare varit så framgångsrika i att minska antalet aborter.