AB Bostäder gick med sju miljoner i vinst 2002

Borås kommunala bostadsbolag AB Bostäder förbättrade kraftigt sitt ekonomiska resultat förra året. 2001 års förlust på 1,8 miljoner vändes till en vinst på 6,7 miljoner 2002. Den största förklaringen är att antalet tomma lägenheter minskat, säger AB Bostäders vd, Åsa Martinsson.
AB Bostäder har nu omkring 200 tomma lägenheter, och det är en minskning med nästan 100 på ett år. Det har lett till att företagets hyresförluster minskat med fem miljoner kronor, och en stor del av förklaringen till att AB Bostäder nu åter går med vinst, 6,7 miljoner kronor. Den del av bostadsbeståndet som fortfarande står outhyrt är framför allt mindre lägenheter, medan det är brist på exempelvis treor och fyror, inte bara hos AB Bostäder utan över huvud taget i Borås.