Järnvägsutbyggnad dröjer

Först runt år 2025 kan järnvägen mellan Göteborg och Borås vara utbyggd till dubbelspår. Det konstateras i en analys som en konsult gjort av banverkets framtidsplaner, på uppdrag av Västra Götalandsregionen.
Banverket satsar 6,5 miljarder kronor på järnvägarna i Västra Götaland från 2004 och elva år framåt. Det är bara elva procent av de pengar som Banverket satsar under perioden. Västra Götalandsregionen har låtit ett konsultföretag analysera vilka konsekvenserna blir. Det är i synnerhet persontågen mellan Västra Götalands två största städer, Göteborg och Borås, som hamnar i kläm. Tågtrafiken kommer inte att kunna konkurrera med biltrafiken förrän om 15 år. Först då är den första sträckan mellan Mölnlycke och Rävlanda utbyggd till dubbelspår, och dubbelspår är enda möjligheten för att utöka pendeltågstrafiken. Att få till en tågavgång per kvart under rusningstid går inte förrän det finns dubbelspår på hela sträckan. Dubbelspråren ligger dock så långt borta att det inte ens finns med i Banverkets framtidsplan. Konsulten uppskattar att det kommer att bli verklighet först någon gång runt år 2025. När det gäller att öka resandet på de andra järnvägarna runt Göteborg ser det betydligt bättre ut. Bohusbanan, Västkustbanan och Västra Stambanan kommer att kunna ta emot fler passagerare redan inom de närmaste två åren. Men när det gäller tågen Göteborg-Borås ser det alltså betydligt mörkare ut. Det handlar om så lång tid, att tågtrafiken på den här sträckan riskerar att bli helt utkonkurrerad. Vinnare ser ut att bli motorvägen, som redan nu är utbyggd och går snabbare att resa med bil eller buss än om man tar tåget.