Marks värmebolag går med förlust

Marks kommun måste skjuta till pengar om Marks värme ska fortsätta att expandera. Det kommunägda energibolaget har expanderat kraftigt de senaste åren, med ett stort underskott som följd.
Marks Värmebolag som alltså producerar fjärrvärme är ett ganska färskt företag. Verksamheten startade 1997 och det är framförallt de sista tre åren som företaget växt våldsamt, försäljningen har exempelvis tredubblats. Företaget har tre större anläggningar varav den största ligger vid Assbergs industriområde. Den snabba tillväxten för företaget har inneburit att man tvingats låna till de många investeringarna. 180 miljoner kronor ligger nerplöjda i företaget, aktiekapitalet som kommunen satsat är 20 miljoner kronor men borde varit mer, samtidigt vill företaget fortsätta växa, bygga en ny biopanna för sextio miljoner. I dag gör företaget ett bra resultat - plus sju miljoner. men investeringarna kostar och räntekostnader på dryga sju miljoner kronor gör att hela verksamheten går med förlust på en halv miljon kronor. Den samlade förlusten är nu uppe i över sex miljoner kronor som i sin tur kostar dryga räntekostnader. Samtidigt har Värmeverket gjort att kommunen och bostadsbolaget fått billigare värme för åtta miljoner kronor. Och nu är företaget i den situationen att kommunen måste ge besked, stopp för fortsatt utbyggnad, eller fortsatt expansion men med mer miljoner från kommunen.