Mark

Nya vägar presenteras

Ytterligare en ny trafikled mellan Kinna och Kinnahult planeras nu samt två planfria korsningar med järnvägen inom centralorten, varav en kommer att påverka naturreservatet vid Assbergs raviner. Det här visar den nya planen för tätorten som nu är klar att presenteras.

En helt ny trafikled till det nya stora bostadsområdet norr om Assberg i Skene blir det också enligt Margareta Lannér Hagentoft som är arkitekten som arbetat fram förslaget.

Och den ny leden smo ska mata det nya bosatdsområdet norr om Asseberg och in mot Leingstorp i Kinna, går dels in från lv 156 i Skene. Men också via nuvarande Assberg.

En helt annan ny led finns också med i den nu presenterade planen och det är en helt ny led från Kinnahult till Kinna utefter järnvägen vilket innebär att det går att komma fån Kinnahult till Kinna utan att passera järnvägen som man nu gör två gånger. Dessutom planeras en ny väg under järnvägen vid Kasthall.

Även en planfri korsning planeras också i Skene mellan Lindäng äldreboende och Marks värmeverk där Assbergs raviners naturreservat ligger och reservatet kommer att påverkas. Men idag finns ingen planfri korsning vilket för Räddningstjänsten är ett mycket stort problem.

Pär Sandin
par.sandin@sr.se