Ingen kristen förskola i Bollebygd

Bollebygds församling vill starta en förskola för 3 till 5-åringar i Bollebygds församlingshem. Men mycket pekar på att kommunen kommer att säga nej.
Svenska kyrkan vill höra mer barnröster i församlingshemmet i Bollebygd. Kyrkan har ansökt om att få starta en deltidsförskola för 4 till 5-åringar från och med augusti. Tanken är att barnen ska få komma dit nästan fyra timmar om dagen fyra dagar i veckan. Och den ska drivas som vilken förskola som helst, med det undantaget att den ska ha en kristen profil. I ansökan till kommunen skriver kyrkan att det redan idag finns tillgång till förskolepersonal från kyrkans barntimmar och öppna förskolan - dessutom musiker och präster. Men när politikerna i barn- och utbildningsnämnden träffas nästa vecka tyder mycket på att de kommer att säga nej till de här förskoleplanerna. På deras bord ligger nämligen redan en rekommendation från kommunens tjänstemän att avslå ansökan med motiveringen att det helt enkelt inte finns något behov av ännu en förskola i Bollebygd. För i augusti - när det är tänkt att kyrkans förskola skulle starta - kommer det ändå inte att finnas någon kö till barnomsorgen, förutspår kommunen. Och befolkningsprognosen för flera år framöver pekar inte heller på att det skulle finnas något behov av fler barnomsorgsplatser. Bollebygds barn- och utbildningsnämnd tar ställning till ansökan nästa måndag.