Rångedala

Dyra resor med färdtjänst

Det är dyrare att åka färdtjänst från Rångedala till centralorten Dalsjöfors än den dubbelt så långa sträckan till Borås.
Orsaken är att avgiften baseras på kollektivtrafikens rutt och inte den väg som färdtjänsten kör.
Kerstin Andersson Rångedala är kritisk.

40 kronor får Kerstin Anderssom betala för att åka in till Borås tätort, men 60 kronor enkel resa för att åka halva sträckan till Dalsjöfors. Det har lett till att hon hellre åker till Borås för att utföra ärenden.

Orsaken till att det ser ut om som det gör är att man beräknar färdtjänstkostnaden efter hur kollektivtrafiken kör, och eftersom man kollektivt måste åka till Dalsjöfors via Borås innebär det att resan totalt går genom 5 taxezoner.

Det spelar det ingen roll att färdtjänsten kör direkt mellan orterna som ligger i samma taxezon och alltså egentligen bara skulle kostat 20 kr, berättar Crhister Norberg på Gatukontoret i Borås.

Men han säger att det just nu pågår en utredning över taxorna i Borås och att man då samtidigt kommer se över prissättningen mellan till exempel Rångedala och Dalsjöfors.

Sofia Boo
sofia.boo@sr.se
tel 033-177569