Borås

RÅ tar inte upp byggsvindel

Riksåklagaren kommer inte att överklaga hovrättens friande domar av två av de inblandade i en härva om svart arbetskraft i Borås, Göteborg och Stockholm.

De friande domarna gällde två av de sammanlagt tolv personer med anknytning till byggföretagen IMU Stål och Jena som tingsrätten hade dömt till fängelse.

Ekobrottsmyndigheten ville ha målet prövat i Högsta domstolen men RÅ säger alltså nej.