Borås

Dyrt att sanera Viskan

Det kostar flera miljarder kronor att sanera giftiga industrimarker runt om i landet.
Borås med utsläpp från texitilindutrin är ett av de mest förorenade områdena. Det visar en sammanställning som Naturvårdsverket gjort.

Bara de 38 områden som pekas ut som de mest akuta kommer kosta 2,7 miljarder kronor att göra giftfria.
Naturvårdsverkets mål är att flertalet av de här områdena ska vara åtgärdade fram till 2010, det skriver Dagens Nyheter.
Berörda kommuner kan söka pengar från en årlig statlig pott på 500 miljoner kronor, men den summan kan fort ta slut.
Som Radio Sjuhärad rapporterat tidigare är Viskan, nedströms Borås, ett av de mest förorenade områdena i Sverige.
Här innehåller bottensedimenten stora mängder av bland annat dioxin, DDT, zink och krom, till följd av tidigare utsläpp från textilindustrin.
Bara att sanera Viskan skulle kosta upp till en halv miljard kronor.
Föroreningarna i Viskan har diskuterats under lång tid och i sommar inleds en mer ingående studie av området. Sedan dröjer det ytterligare innan en eventuell sanering kommer i gång.