Vårdkonflikten

Patienter flyttas runt

På Alingsås lasarett är akutmottagningen liksom samtiga slutenvårdsplatser stängda på grund av strejken. Överflyttningen av patienter till Borås och Göteborg påverkar naturligtvis vården, säger chefläkaren Per Olof Kroon i Alingsås.

Omflyttningen av patienter tycks ha gått bra - och patienterna tycks ha förstående för konflikten. Några mer omfattande protester har i alla fall inte kommit. När det gäller personalen så får den nu börja pendla till Borås och Göteborg för att hjälpa till med att ta hand om alla patienter där. Men även om akutmottagningen och i stort sett alla vårdplatser är stängda i Alingsås - fortsätter ändå viss verksamhet. Kvar finns fortfarande enstaka patienter inom den palliativa vården.