Mark

Farliga gifter i Viskan oroar

Viskan är ett av de giftigaste områdena i Sverige. Naturvårdsverket har kartlagt giftiga industriområden och Viskan hamnar i topp vad gäller föroreningar. Jonas Edin, på miljökontoret i Borås berättar om förekomst av olja, flamskyddsmedel, dioxin och DDT bland annat.

Inne i Borås är det ganska rent, det är söderut vid Guttasjön, Djupasjön och I rydboholm, där vill Jonas Edin inte rekommendera att man äter fisken, om det finns någon mellan 200 miljoner och en halv miljard kan det kosta att sanera Viskan, Hittills har man lagt 8 miljoner på utredningarna av gifterna i botten sedimenten och nu ska åtgärdsförslag utredas för cirka 1, 7 miljoner til Innan man kan börja sanera är det också viktigt att reda upp ansvaret säger Jonas Edin, textilindustrin har tidigare lovat 10 miljoner, många av de gamla företagen är borta och man hävdar att man heller inte förutsåg konsekvenserna och därmed inte är skyldiga att betala men även idag kommer det föroreningar och nu är det mest hushållen som står för giftspridningen