Mark

Satsning på adresser läggs ner

Förra året satsade Marks kommun en halv miljon kronor på att göra alla landsbygdsbor nöjda med sina adresser.
Det har varit en het fråga genom åren då gamla gårdsnamn riskerar att försvinna.
Men nu har arbetet med att få ordning på adresserna lagts ner.

Överssynen av landsbygdsadresserna har pågått under flera års tid i Mark och protesterna blev allt större för att kulminera när Öxabäcksadresserna skulle förändras. Då avbröts arbetet tillfälligt och efter en överenskommelse mellan partierna sköt man till nära en halv miljon för att göra en översyn av adresserna där missnöjet var stort. Men det blev bara tre adressområden i Öxabäck som gjorde om sedan lades arbetet på is. Men det är många fler som vill ha ändring.

Många på landsbygden upfattar den här frågan som en ödesfråga, det är namnet på gårdarna som ofta förkroppsligar identiteten och man upplever sig nu svikna.