Vårgårda

Lantbrukare vanvårdade djur - igen

En lantbrukare i Vårgårda kommun har polisanmälts för djurplågeri. Samme lantbrukare dömdes för sex år sedan för brott mot djurskyddslagen. Trots det fick han då behålla några djur och det är nu ett av de djuren som vanvårdats så illa att polisen omhändertagit det.

Djurskyddsinspektören i Vårgårda gjorde förra veckan tillsammans med polisen en oanmäld inspektion hos lantbrukaren, efter att en privatperson gjort en anmälan.

I ladugården påträffades en vanvårdad ko, som bedömdes vara mycket mager och med gravt förvuxna framklövar. Där de fann kon var fullt med gödsel och kon hade ingen ren liggplats.

Lantbrukaren är tidigare dömd
Kon omhändertogs omdelbart och djurskyddsinspektören har nu anmält lantbrukaren till länsstyrelsen, med en hemställan om att lantbrukaren ska förbjudas att ha djur i fortsättningen.

Samma lantbrukare har redan tidigare vanvårdat djur. Vid en inspektion 2001 påträffades magra och smutsiga djur på gården och mannen dömdes då för brott mot djurskyddslagen. Trots domen fick mannen fortsätta ha djur och behöll tre kalvar. Det är nu en av de kalvarna som polisen förra veckan omhändertog på grund av vanvård.

”Borde fått djurförbud tidigare”
Det var samma djurskyddsinspektör som gjorde inspektion hos lantbrukaren både 2001 och förra veckan. På frågan varför hon inte redan 2001 anmälde lantbrukaren till länsstyrelsen, som kan besluta om djurförbud, svarar hon att hon med facit i hand inser att hon borde ha gjort det och att det som har hänt är beklagligt.