Hastigt vårdnadsbidrag i Mark

Det kommer att bli ont om tid för de kommuner som satsat på att införa vårdnadsbidraget från och med den 1 juli. Den 20 maj fattar riksdagen beslut och då har kommunerna lite mer än en månad på sig att få igång verksamheten.

I Sjuhärad är det bara två kommuner som ligger i startgroparna.

Den 20 maj fattar alltså riksdagen beslut i frågan och då kommer kommunerna ha lite mer än en månad på sig att bland annat få igång adminstrationen, utbilda tjänstemän och så vidare.

Mark ligger i framkant
I Sjuhäradskommunerna har man kommit olika långt och intresset och tvekan skiljer sig åt. I Mark - som legat i framkant bland Sjuhäradskommunerna, har man kommit långt - där finns ett beslut, en färdig utredning och beräkningar.

Det finns till och med färdiga blanketter för att ansöka om bidraget. Men där inväntar man lagen som inte finns innan den 20 maj. Det blir ont om tid att få igång det hela till den 1 juli. I Bollebygd finns också en beredskap, där är tjänstemännen utbildade i frågan och står bredda från och med 1 juli.

En hel del arbete återstår
Men många av övriga Sjuhäradskommunerna utreder fortfarande frågan. Ulricehamn och Herrljunga pratar om ett eventuellt införande tidigast nästa år. Vårgårda har precis blivit klar med sin utredning som inte hunnit behandlas politiskt ännu. 

I den största av Sjuhäradskommunerna - Borås, återstår också en hel del arbete. Adminstrationsfrågan måste lösas, man måste bli överens om innehållet och det måste behandlas i fullmäktige. Först framåt oktober skulle det bli aktuellt att införas.

Mycket arbete i hela landet
Det är inte bara här i Sjuhärad som det går långsamt - det är kraftiga förseningar på många håll i landet.

Hur många kommer som klarar av att hinna med vid halvårskiftet 1 juli återstår att se.Vårdnadsbidraget blir maximalt 3 000 kronor per barn och månad, för barn som är ett-tre år.