MARK

Vindkraft, och tidning, i blåsväder

Det planerade vindkraftverket i Öxabäck stoppas tillfälligt eftersom Länsstyrelsen anser att kommunen annonserade i fel tidning.
Nu slår Markbladets ansvarige utgivare tillbaka.

Ett stort antal grannar till det planerade vindkraftverket, som hör till de större, det är ca 100 meter högt, klagade på att kommunen beviljade bygglov, utan att alla berörda grannar hade fått säga sitt.

Nu ger Länsstyrelsen huvuddelen av de klagande rätt - de som bor tillräckligt nära.

De anser att de närboende inte fått den chans som lagen föreskriver att lämna synpunkter på vindkraftverket, och det är här det där med fel tidning kommer in.

För Marks kommun efterlyste synpunkter på bygglovsansökan via en annons i Markbladet, som visserligen når alla i hushåll i kommunen.

Det struntar dock lagen i. Den föreskriver annonsering i alla ortstidningar, och sådana tidningar får inte vara gratisutdelade som Markbladet. Annonsen skulle ha suttit i en annan tidning, även om den kanske når färre hushåll.

Därmed upphävs bygglovet och för tillfället sätter det stopp för vindkraftplanerna.

Beslutet överklagas
Markbladets ansvarige utgivare Matz Hammarström håller inte med och pekar på ett tidigare beslut som enligt honom visar att tidningen verkligen räknas som en tidning.

– De (Länsstyrelsen) har inte läst på riktigt. Det finns en regeringsrättsdom från 16:e oktober 1984 som slår fast att Markbladet är en ortstidning enligt kommunallagens mening.

Matz Hammarström säger att man nu ska prata med kommunen, och att man också överväger att överklaga Länsstyrelsens beslut till Länsrätten.

Kennet Öhlund
kennet.ohlund@sr.se