Skärpt straff krävs för klotter

Västtrafik skriver nu till lagrådet för att försöka få straffet skärpt för den som klottrar. Bara under förra året kostade klottret 25 miljoner kr att sanera för Västtrafik.
Regeringen har velat ha hårdare straff för klottrare, men lagrådet har ansett att det inte behövs någon skärpning. Det här anser Västtrafiks VD Håkan Bergkvist är förvånande och han skriver i brevet att det visst finns skäl för en lagändring.