Borås

Elev fick inte tillräckligt stöd

Skolverket kritiserar Borås kommun för att inte gett en skolelev tillräckligt stöd.

Kritiken från Skolverket gäller en elev som gick ut Daltorpsskolan förra året. Eleven var hemma nästan hela det sista läsåret bla för att han är infektionskänslig.

Enligt Skolverket saknades en grundläggande utredning varför elevens skolgång inte fungerade och därför sattes inte rätt åtgärder in.