Borås

Fair trade i Borås?

Borås stad säger nu att man inte ska köpa varor som tillverkats på ett oetiskt sätt.

Men det blir inget krav - snarare en ambition.

Fair Trade innebär att varor ska ha producerats av arbetare som fått skäligt betalt, fått sjukvård, fått gå med i facket och vars barn tillåtits gå i skola i stället för att arbeta.
Varorna kan vara ekologiskt odlade men behöver inte vara det.

Borås politiker är ense om att man formellt ska bli en Fair Trade City, och på måndag väntas kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att skicka in om att ansökan.

Det innebär att även privata restauranger och handlare måste ta ett ansvar så att alltmer som säljs i Borås blir rättvisemärkt.

Men, kommunens egen utredare Karin Runge, säger att rättvisetänkandet inte kommer att vara ett krav för kommunen, utan mer en ambition att köpa en större del rättvisemärkt mat.

De rättvisemärkta varorna är dyrare men hur stor merkostnaden blir för kommunen har ingen räknat på.

Fair trade-rörelsen växer i västvärlden och även om Borås inte är stort är frågan viktig, menar Karin Runge.

Bo Thorin
bo.thorin@sr.se