Mark

Nya namn - en bristvara

Arbetet med att se över landsbygdsadresserna har vållat debatt i Marks kommun.

Vice ordförande i byggnadsnämnden Pontus Johansson, centern, är kritisk till att man skjutit upp översynen av de adresser som upplevts som felaktiga.

Ordföranden i nämnden, Sören Fägersten (S), menar att översynen av de kritiserade adresserna i Öxabäck fortsätter som planerat, men att de kan dröja i övriga kommundelar.