borås

"Alla måste få komma till tals"

Trots att sverigedemokraterna är emot integration av invandrare så vill de vara med i den arbetsgrupp i Borås som ska förbättra integrationen. Men socialdemokraterna och vänsterpartiet i Borås stoppar Sverigedemokraterna från att vara med i arbetsgruppen som kommunstyrelsen väntas tillsätta på måndag.

- Det mest grundläggande i en demokrati är att alla åsikter ska få komma till tals och kan man inte ens acceptera det så tycker jag att det är mycket beklagligt, säger William Petzäll, Sverigedemokraternas representant i Borås kommunfullmäktige.

Men socialdemokraternas ledare i Borås, Ulf Olsson, försvarar partiets hållning att inte vilja ha med Sverigedomkraterna i arbetsgruppen för integrationsfrågor. Och han säger att det i första hand inte handlar om Sverigedemokraternas inställning till integration:

- Nej, i grund och botten inte det specifikt. Det handlar i grund och botten om att när man tillsätter en arbetsgrupp så har man alltid tidigare jobbat på det sättet att endast de partier som ingår i kommunstyrelsen tillsätts i arbetsgruppen - och det gör inte sverigedemokraterna. Så vi kan inte förstå varför man skulle göra ett undantag just när det gäller integrationsfrågor och bjuda in Sverigedemokraterna.