BORÅS

Kommunen köper tillbaka sitt berg

Borås Stad vill köpa berget på Bergsäter i Borås.

I berget finns ett stort bergrum som en gång var en militär anläggning men som numera är utrymt. Borås sålde berget till Fortifikationsverket på 80-talet men nu, när försvaret inte längre vill ha marken, vill man alltså köpa tillbaka den.

Kommunen kan tänka sig både grönområde och viss bebyggelse på området.