Svenljunga

Lösning på deponiproblem

Svenljunga kommun har äntligen hittat en lösning på sluttäckningen av Mogadeponin - och det är en något oväntad lösning.

Kommunen har sålt 85 000 kvadratmeter industrimark - lika mycket som 14 fotbollsplaner - till Star Trading.
Uppgörelsen innebär att kommunen får täckmassor från industriområdet till Mogadeponin.

-Vi har fått en vinna-vinna situation, säger Magnus Nilsson, samhällsbyggnadschef Svenljunga kommun.

Försäljningen av industrimarken handlar egentligen inte om så mycket pengar - en halv miljon kronor för 85 000 kvadratmeter råmark.
Men det finns andra större vinster med affären: en är förstås att Star Tradings framtid och utveckling i Svenljunga säkras.
En annan att kommunen får billiga chaktmassor till att sluttäcka den gamla tippen.

Totalkostnaden för att täcka tippen uppskattas till 30-35 miljoner kronor - och det är en summa som kommunen anser att Elmo Leather ska ta en del av eftersom mycket slam kommer just därifrån.
Det ärendet ligger nu i skiljenämnden för avgörande.

Jan-Åke Thorell
jan-ake.thorell@hotmail.com