Västra Götaland

Kartläggning av förorenad mark

Det finns ett hundratal platser i Västsverige som kan ha förorenats av företag som arbetat med metallytbehandling. Dessa kartläggs nu av Länstyrelsens miljöenhet.

Länsstyrelsen har delat in företagen i fyra olika riskgrupper och man kommer nu under maj månad att skicka brev till berörda fastighetsägare och kommunernas miljökontor för att informera om kartläggningen.