Borås

Dyrare el, men miljövänligare

Borås ledning ska bli bättre på att köpa miljövänlig el, och nu föreslås att kommunen står för mellanskillnaden om elen är dyrare.

Det var 1997 som miljöpartisten Elli Blickfors föreslog att Borås kommun helt och hållet skulle gå över till så kallad grön el.

Den elen är ofta dyrare, och det högre priset borde kommunen ta tyckte hon. På så sätt skulle man dra sitt strå till stacken för att minska miljöförstöringen.

Men motionen blev liggande och först nu har den dammats av och hamnat på kommunledningens bord igen. Tanken är att subventionen ska locka till ökad förbrukning av miljövälig el.

Morgan Hjalmarsson, folkpartistiskt kommunalråd i Borås, menar att tiden är mogen.

– Vi tycker det är viktigt nu att vi tar steget fullt ut, och använder miljövänlig el.
...De olika nämnderna har ansvar för sin egen ekonomi, och kanske tycker att det är dyrt att köpa just den här elen. Då säger vi från kommunstyrelsen att man ska få kompensation för det.

Hjalmarsson säger vidare att kompensationen i så fall införs från nästa år och att man då ska subventionera fördyringen fullt ut.

Ann-Christin Lundberg
ann-christin.lundberg@sr.se