Sjuhärad

Kommuner saknar personligt ombud

Sex av de åtta Sjuhäradskommunerna saknar ett personligt ombud för psykiskt handikappade. Ett sådant ombud ska hjälpa den handikappade med myndighetskontakter.

Länsstyrelsen ska nu genom besök i de kommuner som inte har personliga ombud försöka förbättra och se till att de får ett personligt ombud.

I många kommuner har de psykiskt handikappade ett personligt ombud som ska hjälpa till med bland annat myndighetskontakter. Det kan vara ett brett spektrum av olika saker som det personliga ombudet kan hjälpa till med. Det kan handla om att formulera hur mycket stöd och service den handikappade behöver, skriva brev till myndigheter eller hjälpa till att samordna insatserna.

I Sjuhäradsbygden saknar sex kommuner personliga ombud. Det är Vårgårda, Herrljunga, Ulricehamn, Tranemo, Svenljunga och Bollebygd som inte har några ombud.

Därför ska nu länstyrelsen besöka alla dessa kommuner för att försöka övertyga dem om vikten av att inrätta ombud åt de psykiskt handikappade. Länsstyrelsens tjänstemän ska träffa socialnämndens ordförande och socialcheferna i respektive kommun.

Målet är att det ska finnas personliga ombud i alla kommuner i västsverige.