Satsa på det västsvenska vägnätet

Strunta i Botniabanan och satsa infrastrukturpengarna på vägar i tillväxtregionerna i stället - det menar Västsvenska Handelskammaren som i dag presenterade sin prioriteringslista för utbyggnaden av infrastrukturen i Västsverige i framtiden.
Att senarelägga Botniabanan skulle enligt handelskammaren frigöra tillräckligt med pengar för att bygga ut hela det västsvenska stamvägnätet, alltså E6, E20, riksväg 40 och 45 till fyrfiliga motorvägar. Handelskammaren ser riksväg 45 som det mest angelägna bygget. Därefter kommer riksväg 40, mellan Borås och Ulricehamn följt av E 20 sträckan Alingsås - Vårgårda.