Mark

Boende vill stoppa vindkraftverk

Boende vid vindkraftverket i Hyssna vid Hökås är mycket kritiska till vindkraftverket och de bullernivåer det producerar.

Grannarna är också mycket kritiska till miljökontorets handläggning av ärendet.

Vindkraftverket i Hökås i nordvästra delen av Mark på gränsen till Borås startade i november förra året. På höjderna norr om Stora Hålsjön snurrar nu verket och många boenden irriteras starkt av dels buller, dels av ljusreflexer som kommer från verket.

De boende reagerade tidigt över störningarna och miljökontoret ålade därför bolaget bakom vindkraftverket att göra bullermätningar.

De boende är också mycket kritiska att bara boende inom 500 meter fick yttra sig. Vid senare bygglov av vindkraftverk har kommunen satt 1 000 meter som gräns.

Inget har dock hänt trots att verket nu varit igång i över ett halvår. Bullermätningarna som skulle gjort för länge sedan har inte gjorts, bolaget har skyllt på att det blåst för lite. Något som de boende i sitt brev tycker är underligt eftersom det enligt ägarna gått bättre än förväntat för vindkraftverket.

Kringboende har tidigare skrivit brev till plan- och byggnadsnämndens ordförande och krävt ett omedelbart driftstopp av verket. Men detta brev har inte ens besvarats.

Därför kräver nu de boende att miljönämnden stoppar vindkraftverket tills de utlovade ljudmätningarna görs.