Borås

Hög belastning på SÄS

Södra älvsborgs sjukhus i Borås har fått ta emot betydligt fler patienter från Alingsås lasarett än planerat på grund av den pågående vårdkonflikten.

Närmare 50 patienter har flyttats från Alingsås lasarett till Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Det är betydligt fler än planerat. Ursprungligen var det tänkt att en tredjedel av patienterna från Alingsås skulle köras till Borås - men det blev istället två tredjedelar av alla patienter.

- Nu är det jättefullt på sjukhuset, säger Lotta Lundell som är verksamhetschef på medicinkliniken på SÄS.

Hon säger att de fått god hjälp med personal från Alingsås lasarett som bistått med undersköterskor, läkare, sekreterare, arbetsteraputer och sjukgymnaster.

- Det har gått bussar mellan Alingsås och Borås tre gånger om dagen, säger Lotta Lundell.

Även inflödet till aktumottagningen i Borås har varit större än väntat.
Trots det så tycks ändå vården ändå ha fungerat.

Jan-Åke Thorell
jan-ake.thorell@sr.se