Mindre pengar i Mark ingen anledning till oro

Marks kommun får åtta miljoner kronor mindre än beräknat. Det visar nya siffror från kommunförbundet. Det är samma prognos som fick Boråspolitikerna att prata om drastiska besparingar, men i Mark så planeras det inte några sådana med anledning av de nya uppgifterna.
Kommunförbundets nya prognos orsakade en halv jordbävning när Borås kommun fick klart för sig att resultatet skulle försämras med 35 miljoner kronor. Trots ett överskott på över femtio miljoner så ska Borås spara ytterligare 20 miljoner eftersom politikerna anser att 80 miljoner behövs som säkerhetsmarginal. Kommunförbundets prognos i Mark ger åtta miljoner sämre resultat och med ett budgeterat överskott på bara fem miljoner innebär det ett underskott på tre miljoner. Nu tror man dock att det trots allt blir ett överskott på ca tre miljoner trots den nu negativa prognosen. Pelle Pellby, socialdemokratiskt kommunalråd anser att det nu krävs att nämnderna håller sina budgetar men någon nödbroms ska man inte behöva dra i som Borås gjort. Skulle Mark vilja ha samma säkerhetsmaginaler som Borås skulle Mark behöva spara ca 25 miljoner kronor. Men i Mark är det just nu ingen politker som kräver en sådan marginal.