Sjuksköterskestrejken

Sjuhäradskommunerna tar upp platser i onödan

Många patienter som är färdigbehandlade på lasarettet i Borås får ligga kvar och ta upp platsen trots att andra kan behöva den bättre. Det är följden av att kommunerna inte tar hem alla färdigbehandlade patienter som de ska - utan istället väljer att betala sängplatsen på SÄS.

- Patienter som behöver platserna drabbas, säger Lotta Lundell som är verksamhetschef på medicinkliniken på SÄS.

På grund av vårdkonflikten vädjar nu sjukhuset till kommunerna att ta hem sina färdigbehandlade patienter så tidigt som möjligt.

Patienter som är färdigbehandlade på sjukhuset får ligga kvar fem dygn för att hemkommunerna ska få tid för att planera hemresan och den hjälp som patienten kan behöva där. Men detta fungerar inte alltid och patienterna får då ligga kvar och tar därmed upp platsen för någon annan som behöver den bättre - och kommunen får betala 3000 kronor per dygn för platsen.

Men sjukhuset har inga platser över för patienter som inte behöver den specialisthjälp som sjukhuset ger, säger Lotta Lundell.

- Nu är läget såpass ansträngt att det finns inga tomma platser utan istället har vi överbeläggning, säger Lotta Lundell. 

Jan-Åke Thorell
jan-ake.thorell@sr.se