Dubbla löner upprör

Medicinsk personal anställd av insatsstyrkan Nordic Battle group kan få ut över 120 000 kronor i månaden, genom dubbla löner från både landsting och försvarmakten. Det visar en granskning som Sveriges Radio har gjort.

Avtalen varierar mellan olika delar av landet och även inom Västra Götalandsregionen.

Per Örtenwall, är kirurg på Sahlgrenska i Göteborg. Han är anställd både av Västra Götalandsregionen och av försvaret. Men han får ändå inte dubbel lön, utan bara betalt från försvaret.

Orsaken till medicinsk personal i vissa landsting kan plocka ut dubbla löner är att de i väntan på utlandsuppdrag arbetar på sin ordinarei arbetsplats för att upprätthålla sin medicinska kompetens.

Då är de tjänslediga från försvaret med bibehållen lön därifrån. Och i vissa landsting får personelen då samtidigt lön även från landstinget.

Det går inte att få en samlad bild av hur det ser ut med personal anställd av Västra Götalandsregionen eftersom avtal kan vara olika sjukhus emellan, men på SÄS säger chefen för personal och verksamhetsutveckling Marie Lindström att de inte har några riktlinjer eftersom de aldrig fått frågan.

På Sahlgrenska universitetssjukhuset har man nedskrivna riktlinjer där det framgår att försvarsmakten ska stå för huvuddelen av kostnaderna och Sahglrenska enbart för kostnader som jour, överitd och OB, ett avtal som alltså även gäller kirurgen Per Örtenwall.

Sofia Boo
sofia.boo@sr.se