Dalsjöfors

Stort behov av lokaler för skolan

Många skol- och förskolebarn i Dalsjöfors vistas idag i provisoriska lokaler, bland annat på grund av branden på Kerstinsgården för två månader sedan.

En förväntad inflyttning av fler barnfamiljer till Dalsjöfors ökar ytterligare behovet av nya förskolelokaler. Nu planeras det för en utbyggnad av förskolan i kommundelen, berättar Eva Andersson, verksamhetschef för barnomsorgen.

Branden i mitten av mars på skolan och förskolan Kerstinsgården förstörde två avdelningar och de barnen vistas nu i moduler som finns uppställda vid Dalsjöskolan.

Sedan två år tillbaka vistas också barn från förskolan Alprosgården i provisoriska lokaler på Folkets Park, eftersom den förskolan fick rivas på grund av fuktproblem.

Samtidigt som de barnen ska erbjudas en mer permanent lösning i bra lokaler och bra miljö, räknar kommundelen också med att behöva bygga ut förskolan med ytterligare två avdelningar på grund av en förväntad inflyttning av barnfamiljer.

En av planerna är att anpassa modulerna vid Dalsjöskolan, så att det kan bli en permanent förskola för två avdelningar.

Kerstinsgården beräknas vara helt återuppbyggd våren 2009. Fram tills dess fungerar verksamheten ändå bra i de provisoriska lokalerna, enligt rektor Bengt Andersson.

Joel Wendle
joel.wendle@sr.se