Mark

Miljöchef håller med om vindkraftverk

Vindkraftverket i Hyssna i Marks kommun upprör de boende i området och miljöchefen i Mark håller med de boende. Verket bullrar och ger ljusreflexer och de boende vill att miljönämnden omedelbart vidtar åtgärder.

De boende vid vindkrtaftverket vid Hökås norr om Stora Hålsjön i Mark skrivit ett kritiskt brev till miljönämnden där de kräver att den bullermätning som skulle gjort för länge sedan görs omedelbart. Hittills har företaget skyllt på att det blåst för lite men ändå har verket varit igång och enligt vindföretaget gått mycket bra.

Miljökontorets chef är Sven-Erik Bergström håller med om att att det går sakta och att det varit ett trassligt ärende.

- Vi kommer att gå ut och försöka förmå att det här företaget att i dagarna här gå ut och göra ett antal mätningar på några av fastigheterna som ligger närmast till så vi i alla fall har någonting att gå på, säger Sven-Erik Bergström.

I Marks kommun är det just nu tre vindkraftverk som sysselsätter politikerna. Dels ett verk som överklagats i Öxabäck där de överklagande fick rätt. Dels det nu aktuella som är igång men där protesterna är starka och dessutom ett som just nu prövas om det ska får tillstånd i Skephult.

Problemet är att det i Mark inte finns några områden som politikerna i Mark pekat ut som lämpliga områden för vindkraftverk trots att det uppmuntras av staten.

Läs mer här

Pär Sandin
par.sandin@sr.se