Arbetsförmedling tillbakavisar kritik

Ett projekt att hjälpa fler till arbete i Ulricehamn fick nyligen hård kritik i en utvärdering. Men idag tillbakavisar arbetsförmedlingen i Ulricehamn kritiken.
Handelsprojektet i Ulricehamn drevs av ABF med stöd av arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet. Tanken var att deltidsarbetslösa skulle få mer sysselsättning, bland annat genom utbildning. Men projektet fick kritik och i en utvärdering talas om få nya jobb, dålig styrning, rena fritidsverksamheten och att många for illa och kände tvång. Arbetsförmedlingen, som betalade totalt 8 miljoner, tillbakavisar idag kritiken och hävdar att det är många som fått arbete genom projektet. När det gäller styrningen så har den, enligt arbetsförmedlingen, fungerat som i andra projekt. När det gäller känslan av olust och tvång beror det enligt arbetsförmedlingen på riksdagsbeslut att ställa hårdare krav på deltidsarbetslösa för att få a-kassa.