Mark

Sparkade Anderssson överklagar

Striden om styrelseposterna i det kommunala bostadsbolaget, Marks Bostads AB, i Mark fortsätter. Nu överklagar Lars Erik Andersson beslutet på fullmäktigeemötet av den borgerliga alliansen att sparka honom.

Alliansen ansåg honom som obekväm efter att han hoppat av Marksbygdspartiet och att han är emot en utförsäljning av bostadsbolagets lägenheter.

Istället skulle en trogen Marksbygdspartist ersätta honom. Andersson överklagar med hänvisning att kommunallagen bör gälla och inte aktiebolagslagen. Gäller kommunallagen så får fullmäktige vänta mandattiden ut innan man kan ersätta honom.

Andersson sitter nu kvar tills överklagan är avgjord.