Äldreboende i Mark anmält

Äldreboendet Klockaregården i Sätila har anmälts för missförhållanden. Socialkontoret i Mark har nu beslutat att göra en större utredning.
Det är en vikarie, som tog mycket illa vid sig under ett arbetspass på Klockaregården, som gjort en anmälan enligt Lex Sarah. Vikarien beskriver hur personalen gick in till boende utan att knacka och slet av täcket och att personalen inte pratade med dom gamla. För dom åldringar som hade dubbla blöjor byttes bara den ena och samma handskar användes för blöjbyten på hela avdelningen. Enligt vikarien är det under all värdighet att bli behandlad på det omänskliga sätt som dom gamla på Klockaregården blev behandlade. Detta är den andra anmälan som kommit in mot Klockaregården och socialkontoret i Mark har nu beslutat att göra en större utredning om äldreboendet i Sätila.