Dåligt samarbete med Samhall i Mars

Marks kommun borde bli bättre på att samarbeta med Samhall och på att tillvarata funktionshindrades behov. Det skriver socialdemokraten Stellan Hammarberg i en motion till kommunfullmäktige.
Bakgrunden till motionen är att Samhall planerar att dra ner på verksamheten för att gå med vinst. Motionären vill att Marks kommun ser till att rätten till arbete efterlevs och att det ekonomiska bidraget från kommuner och staten anpassas för att göra det möjligt för arbetshandikappade att få jobba.