Ulricehamn

Lämnar patienter på lasarettet

Ulricehamn har lämnat patienter på Borås lasarett mer än en månad istället för att flytta hem dem till Ulricehamn. Mest i Sjuhäradsbygden är det!

Att kommuner låter färdigvårdade patienter ligga kvar på borås lsarett har skapat platsbrist på sjukhuet

Under vintern och våren har Ulricehamns kommun utmärkt sig som den kommun som haft störst andel färdigvårdade patienter kvar på lasarettet i Borås.

Ulricehamns problem har varit av tillfällig art, säger Madelene Ericsson på vård- och omsorgskontoret i Ulricehamn.

Straffavgift tas ut
När en patient inte längre behöver lasarettets specialistvård så har hemkommunen fem dagar på sig att ordna den fortsatta vården. Sedan får kommunen betala 3000 kronor per dygn.

I vintras tvingades Ulricehamn betala 105.000 kronor, lika mycket som mer än fyra gånger större Borås. Det motsvarar 35 dagar. Då ska man komma ihåg att patienterna redan legat i fem dagar innan straffavgiften börjar att tas ut.

Madelene Ericsson säger att det berodde på att korttidsboendet i Ulricehamn tillfälligt var fullt av patienter som inte kunde flyttas.

Underbemanning, stress och missnöje
Dessutom saknades det handläggare som kunde organisera de hemtagnas vård i Ulricehamn. Radio Sjuhärad tidigare berättat om underbemanning, stress, sjukskrivning och missnöje med ledningen för handläggarna.

Men nu, när SÄS uppmanar alla kommuner att ta hem sina färdigbehandlade patienter, så anstränger sig också Ulricehamn, säger Madelene Ericsson.

Bo Thorin
bo.thorin@sr.se