borås

JÄMO kritiserar Svenska kyrkan

Jämställdhetsombudsmannen, JÄMO, riktar kritik mot jämställdhetsarbetetet inom kyrkan i Borås.
Borås kyrkliga samfällighets saknade helt aktuell jämställdhetsplan och det tog ett år innan man kunde leverera en plan till JÄMO som fick godkänt.

Jämo har granskat 27 arbetsgivare inom Svenska kyrkan.

Bara en av arbetsgivarna hade en plan som levde upp till dagens krav.