Borås

Kyrkoherde tillbakavisar kritiken

– Jämställdheten i Svenska kyrkan i Borås är god! 
Det säger kyrkorherden i Gustaf Adolfs pastorat, Anders Ljungström, med anledning av JÄMO:s, kritik mot jämställdhetsarbetet i Borås kyrkliga samfällighet.