borås

Kö till boende trots lediga platser

Samtliga korttidsplatser för äldre i Borås stad föreslås bli kommungemensamma.
Detta för att verksamheten ska bli mer effektiv.

Totalt finns 150 korttidsplatser i Borås, i första hand avsedda för äldre. Knappt hälften av dem är idag gemensamma för hela kommunen. Det innebär att det kan finns lediga platser i en kommundel, samtidigt som det är kö i en annan. Detta orsakar biståndshandläggarna ett tidskrävande arbete.

Men enligt ett förslag i socialnämnden föreslås att alla platser blir kommungemensamma - och administreras på ett ställe.