Borås

Sjömarkenbadet ska bli trevligare

Upprustningen av Sjömarkenbadet börjar nu ta form. Badet ska prioriteras i Borås Stads genomgång av badplatserna.

200 000 kronor har avsatts för upprustning av badet, och nu finns förslag på att bland annat förbättra vandringsstigarna och grillplatserna.
Två boulebanor kan också komma att anläggas i området.