Borås

Levande fick brev till sitt dödsbo

Över 350 personer som vårdas inom äldreomsorgen i Borås har fått brev till sina dödsbon, trots att de fortfarande lever.

Det hela handlar om ett misstag i arbetet med att förbättra Borås faktureringssystem för att kunna göra utskick till dödsbon.

Fakturorna från Borås äldreomsorg är ställda till personer som får vård inom omsorgen, men av misstag adresserades dessa alltså till deras ”dödsbo”.

Felet har drabbat 364 personer som nu kommer att få ett personligt brev med en ursäkt.
Inom äldreomsorgen utreder man nu hur felet har kunnat inträffa.

Fakturorna som skickats ut ska dock vara korrekta vad gäller själva debiteringen.