Straff för dyr medicin

Sjukvårdspolitikerna i Västra Götaland har beslutat att skärpa kontrollen av hur läkare skriver ut läkemedel. Den vårdcentral vars läkare skriver ut en medicin som är för dyr straffas genom att vårdcentralen får betala ur egen ficka.
Politikerna har beslutat om straffavgifter för vårdcentralerna för att få ner de ständigt ökade läkemedelskostnaderna. Det handlar om mycket stora kostnader, hundratals miljoner kronor, som enligt politikerna, på något sätt måste tas bort. Genom direktkopplingen mellan utskrivet recept och eventuell straffavgift hoppas man, dels tvinga läkarna att väljare billigare läkemedel, men också att få läkarna att prioritera hårdare när det gäller att välja vilka patienter som ska ha medicin. Det är främst kostnaderna för magsårsmediciner och antidepressiva tabletter som skenat iväg på senare år. Ordföranden i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, folkpartisten Eva Eriksson, anser att det är naturligt att läkarna får ökat ekonomiskt ansvar och hon ser ingen fara i att läkarna ska sätta ekonomin framför patientintresset.