JO kritiserar Alfakassan i Borås

Arbetslöshetsakassan Alfa i Borås får kritik av Justitieombudsmannen JO. Orsaken är att en ulricehamnare stängts av från kassan på grund av att han befann sig utomlands och inte stod till arbetsmarknadens förfogande.

Men ulricehamnaren fick aldrig beslutet om avstängning skriftligt och inte heller några anvisningar om hur beslutet kunde överklagas.
Alfakassan har nu ändrat sina rutiner.