Kyld mat transporteras långt

Kyld mat till landets hemtjänsttagare fraktas 1000-tals mil varje år i Sverige. Det visar en undersökning som programmet Kaliber i P1 gjort. I Sjuhärad köper Svenljunga, Mark och Borås kyld mat av Samhall, som har sin tillverkning i Sala.

Miljöaspekten är ingen avgörande fråga för kommunerna när de ska upphandla maten berättar Rolf Åström på Samhall. Samhall är en av få leverantörer av kyld mat till Sveriges kommuner.

Går inte att ta hänsyn till avståndet
Programmet Kalibers granskning visar att var tredje kommun i Sverige låter frakta kyld mat mellan 2-10 mil och var tionde kommun 20 mil eller längre.

En av de största upphandlingarna av kyld mat i Sverige har gjorts i Göteborg. Göran Berger upphandlingsbolaget i Göteborg menar att kommunerna inte har möjlighet att i sina upphandlingar ta hänsyn till hur långt ifrån hemorten som maten de köper lagas.

Marks kommun köper från Sala
Marks kommun är en av de kommuner som i dagsläget köper mat från Sala. Men kommunen jobbar just nu med att förbereda för att anlägga ett eget storkök med möjlighet att tillverka kyld mat. Vilket socialnämndens vice ordförande Mia Magné, tycker är en mycket bättre lösning.

Joel Wendle
joel.wendle@sr.se