Borås

60 meter högt hotell sällskapar Pinocchio

I fredags invigdes Pinocchiostatyn vid Allégatans södra ände i Borås.
Om något år kan statyn få sällskap av ett omkring 25 våningar högt hotell med ett glastäckt konstgalleri i bottenväningarna, vänt mot Pinocchio.

Det är det norska fastighetsföretaget Aspelin Ramm som vill bygga en hotell och konferensanläggning i Borås på tomten där Pinocchio står.

Företagets representant i Sverige, Ulf Klevbrant, säger till Radio Sjuhärad att företagets intresse är väldigt stort.

Från början var det Skanska som, efter ett kontroversiellt beslut i Borås kommunstyrelse, med ensamrätt fick tre år på sig att lägga fram ett förslag för tomten. Men Skanskas förslag accepterades inte och de drog sig ur.

Aspelin Ramms förslag innehåller inglasade bas som sträcker sig lika högt som Pinoccio. Däröver reser sig en högdel omkring 25 våningar upp som ska inrymma ett hotell och en konferensdel för ett tusental deltagare.

Ulf Klevbrant på Aspelin Ramm vill inte låta sig intervjuas eftersom han ännu inte fått några utfästelser från Borås.

Men stadsarkitekt Tomas Rossing uttrycker sin förtjusning och ett planprogram är färdigt.

Aspelin Ramm är ett fastighetsbolag som, förutom bostadsfastigheter i Sverige och Norge bland annat äger Clarion Hotel i Stockholm och ett par hotell i Bohuslän, bland annat Smögens Havsbad.

Bo Thorin
033 - 17 75 62
bo.thorin@sr.se