Nytt laboratorium på SP

Ett nytt laboratorium invigdes på torsdagen på Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut i Borås. Det är ett bergsmateria-laboratorium, där man bl a kan prova sand och grus.
Ingenjör Marjo Savukoski säger att med det nya laboratoriet kan man göra bättre och mer tillförlitliga provningar. Dessutom blir arbetsmiljön bättre - man får bl a mindre buller och damm.