Företagarnej till sjuklönereform

Företagarna i Borås säger nej till regeringens förslag om en ny sjuklönereform. Förslaget skulle innebära att företagen betalar en fjärdedel av sjukersättningen efter de första 14 dagarna.
I en riksomfattande kampanj hävdar nu företagarna att förslaget skulle få svåra konsekvenser för näringslivet. Jan von Schedvin, ordförande för företagarna i Borås, menar att detta slår mycket hårt mot framförallt mindre företag. Han vill att företagarna betalar olika mycket beroende på storleken. Redan i dag svaga grupper i samhället skulle också få än svårare att få jobb eftersom arbetsgivarna bara skulle efterfråga de allra friskaste.